maandag 26 september 2016

Mengelmoes


Op allerlei plekken in Nederland -  maar ook daarbuiten -  ontstaan steeds weer nieuwe en eigentijdse initiatieven, waarbij men op andere manieren wil samenwerken en ondernemen.  Verbinding is daarin vaak een sleutelwoord. Verbinding ook met degenen die  om wat voor reden dan ook vaak wat verder van de arbeidsmarkt zijn komen af te staan of door hun situatie minder kansen hebben.

Ik sta elke keer weer versteld van de creativiteit en ondernemingslust van ondernemers en burgers, als  ze hun hart kunnen laten spreken of  iets kunnen doen of opzetten waarmee ze zich echt verbonden voelen. Er is bij steeds meer mensen de behoefte om een meerwaarde aan hun werk te kunnen toevoegen en  bijvoorbeeld ook de mensen die wat verder van de arbeidsmarkt afstaan te betrekken bij eigentijdse initiatieven.

Dat  laatste geldt bijvoorbeeld voor Kompas Mengelmoes dat onlangs in Nijmegen is gestart. Het is een non-profit organisatie die zich inzet voor  kwetsbare mensen die  door ziekte, een handicap of moeilijke leefomstandigheden in een isolement terecht dreigen te komen of - om wat voor reden dan ook -  een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zij bieden hen leerwerkplekken aan, waarin zij zich kunnen ontwikkelen en waardoor zij kunnen participeren in het maatschappelijk verkeer. En dan gaat het niet om simpele klusjes of zo.

Nee, bij Mengelmoes kunnen deze mensen  onder leiding van ervaren stylisten leren om op een ambachtelijke manier duurzame en trendy artikelen te maken, zoals tassen, sjaals, krukjes en lampen. Er wordt met name veel gedaan met diverse handwerktechnieken, maar dan op zo’n manier dat het tot eigentijdse, mooi vorm gegeven en aantrekkelijke producten leidt. Het gaat niet om standaardartikelen, maar om duurzame producten met elk een eigen verhaal.

Bij Mengelmoes kan iedereen aanschuiven. De initiatiefnemers maken geen onderscheid in afkomst, geloofsovertuiging, cultuur of opleiding, man of vrouw. Iedereen is welkom met zijn of haar eigen verhaal. Voor sommige deelnemers is het ook mooi meegenomen dat ze hierdoor mede de Nederlandse taal onder de knie kunnen krijgen.

Kompas Mengelmoes is in mijn ogen typisch een voorbeeld van een win- win situatie.  En de producten die ik inmiddels heb gezien zijn mooi, bijzonder en eigentijds.
In Nijmegen zijn de artikelen te verkrijgen bij ‘Ieder zijn vak’  en Blixem Cadeauwinkel.

dinsdag 6 september 2016

De Zorgknop


De huidige tendens in onze maatschappij  is dat er steeds meer ouderen langer thuis blijven wonen. Dat is voornamelijk door bezuinigingen ingegeven, maar tegelijkertijd vinden veel ouderen het vooral ook fijner en aantrekkelijker om in het eigen huis en de eigen bekende omgeving te blijven wonen. Daar kennen ze  immers alle ins en outs van de omgeving, gewoontes, winkels en voorzieningen. Vaak staan ze ook op goede voet met de buren, omdat ze elkaar al jaren kennen. Mede daardoor kunnen ze op elkaar rekenen en doen ze af en toe ook eens een klusje voor elkaar, al is het maar de brievenbus legen of samen de krant delen.

In dat eigen huis blijven wonen kan echter alleen maar, als er voldoende zorg voor hen is en daar schort het in deze tijd nog wel eens aan. Ouderen hebben over ’t algemeen wel een paar familieleden, vrienden of buren  die eens een karweitje voor hen doen, maar die hebben het ook steeds drukker en wat zij kunnen doen is niet altijd voldoende. En naarmate deze mensen  ouder worden, wordt de kring om hen heen waarop zij een beroep kunnen doen bovendien ook steeds kleiner. 

Nu is er in Amsterdam een primeur op dat gebied gevonden: de zogenaamde zorgknop. Door op deze knop te drukken, kunnen ouderen als het ware zorg bestellen. Drukken ze daarop, dan staat er binnen een half uur een geneeskundestudent aan de deur. Althans dat laatste is de bedoeling en het uitgangspunt, maar soms kan het weleens iets langer duren. Het streven is echter  dat er binnen een half uur iemand is.


Deze zorg on demand  is wat je noemt een win-winsituatie: de mantelzorger krijgt er wat extra zorg bij op de momenten dat hij of zij deze nodig heeft of overbelast is en dan is die meer dan welkom. De studenten doen ervaring op, waar zij in hun verdere loopbaan profijt van kunnen hebben. De ouderen krijgen zorg van enthousiaste jonge mensen met verstand van zaken.
Maar het is bovendien ook een mooie en slimme combinatie van technologische innovatie en meer menselijk contact. Zolang die beide polen in vernieuwingen betrokken worden, worden we er beter van. Alle oplossingen in de technologie zoeken biedt in mijn ogen geen soelaas.