woensdag 24 mei 2017

Alternatief én regulier


Voor een goede gezondheidszorg is het belangrijk dat de diverse vormen van geneeskunde naast elkaar kunnen bestaan. Of met andere woorden dat de zachtere en zogenaamde alternatieve methodes of een meer geestelijke aanpak, zoals bijvoorbeeld mindfulness en meditatie, een volwaardige plaats krijgen naast de reguliere, vaak hardere en meer ingrijpende lichamelijke methodes als operaties, bestralingen en chemokuren. Het een kan niet zonder het ander.

Werd acupunctuur een paar decennia terug nog door een behoorlijk aantal mensen als een soort hokus pokus gezien. Inmiddels heeft deze eeuwenoude Chinese geneeswijze zijn bestaansrecht bewezen.

Iemand die al sinds jaar en dag een voorstander is van het positief  samengaan van beide vormen is de Nijmeegse arts Henk Fransen. Mede omdat het inmiddels een feit is dat 70% van de Nederlanders naast zijn of haar reguliere behandeling  ook voor een alternatieve behandeling kiest, zoals bijvoorbeeld haptotherapie, osteopathie, natuurgeneeskunde,  massage en het gebruik van kruiden om maar eens wat voorbeelden te noemen. Het is een ontwikkeling en vooruitgang die niet meer terug te draaien is. Wel zou er veel meer oog voor elkaars kundigheden moeten zijn. En dat gebeurt ook al in diverse praktijken, waar men bewust kiest om beide stromingen naast elkaar te laten bestaan en waar de huisarts, apotheker, chiropractor en psycholoog met elkaar in een pand gehuisvest zijn. Juist omdat men graag wil samenwerken en van elkaar wil leren. 

Werd het lichaam voorheen nogal eens als een machine gezien, die op onderdelen uit elkaar  te halen en herstellen was. Inmiddels weet men beter. Al werd er met die aanpak ook veel  bereikt, denk aan het terugdringen van allerlei infectieziekten. Maar het is een aanpak die tegelijkertijd zijn beperkingen heeft, vooral bij chronische klachten.

Een mens is ook niet alleen zijn lichaam. Hij beschikt ook over een geest, ziel en gevoel. En daarnaast bestaat er zoiets als een zelf genezend vermogen, dat veel meer aangesproken kan worden. Zo blijkt uit onderzoek van arts Henk Fransen dat kankerpatiënten die wekelijks aan een steungroep deelnemen veel minder chemokuren nodig hebben dan degenen die dat niet doen.

Zaken die veel aan onze gezondheid kunnen bijdragen: natuurlijke voeding, ontspanning, een goede slaap en  beproefde ontspanningsoefeningen, zoals yoga, mindfulness en de uit China afkomstige oefeningen: Chi Neng Qigong. De laatste zijn zachte, aandachtige en sierlijke bewegingen gebaseerd op ontspanning. En omdat spanning en stress volop in onze samenleving aanwezig zijn, is het niet verkeerd om bewust met ontspanning aan de slag te gaan.

dinsdag 9 mei 2017

Aanpakkers


Er zijn steeds meer mensen die zelf in hun eigen buurt, stad  of netwerk het initiatief nemen  om een bijdrage te leveren aan de verandering die ze graag zien. Zij willen de wereld een zetje in de goede richting geven naar milieu- en diervriendelijk, maar vooral ook naar een grotere mate van betrokkenheid van mensen en groepen onderling. Zij wachten niet op  initiatieven van de overheid of instellingen, want die zijn vaak log  en zo georganiseerd dat ze eerst aan allerlei regels en eisen moeten voldoen voordat ze tot echte veranderingen overgaan. Liever gaan mensen zelf aan de slag om de verandering die ze willen te realiseren.

Dat heeft al tot veel initiatieven geleid. Een van de bekendste is natuurlijk de voedselbank die zo’n 15 jaar geleden is opgericht voor mensen die te weinig financiële middelen hebben om goed te eten. Omdat veel van die mensen niet kunnen rondkomen hebben ze een aantal keer per week een gezamenlijke maaltijd. Behalve een volle buik levert dat ook sociale contacten en gezelschap op, want daaraan ontbreekt het deze mensen vaak ook. In de grote stad leven veel groepen mensen immers naast elkaar heen. Sommigen vallen echter net buiten de criteria en die kunnen sinds kort in de Gaarkeuken terecht.

 
Een ander zag dit probleem ook en organiseerde een werk- en ontmoetingsplek onder de naam THUIS. Mensen kunnen daar niet alleen voor een kop koffie of thee terecht, maar krijgen daar ook de mogelijkheid om zelf dingen te ondernemen of op te zetten, mede door kennis, materialen en talenten met elkaar te delen en uit te wisselen. Inmiddels is  deze ontmoetingsplek in meer steden gerealiseerd, zoals in Wageningen, Haarlem en Kloosterburen.

Ook worden er netwerken georganiseerd, zoals Bloomily, waarbij mensen vrijwillig kunnen bijdragen aan de zorg voor iemand. Om zo de mantelzorgers te ontlasten.
De insteek van al dit soort initiatieven en projecten is dat mensen uit hun isolement worden gehaald, dat ze kunnen samenkomen en samen aan de gang gaan om hun leefomgeving meer naar hun eigen behoefte in te richten. Of dat ze meer plezier in hun leven krijgen. Dat laatste is duidelijk de insteek van Het Danspaleis. De initiatiefneemster hiervan draait in zorgcentra oude nummers uit hun jonge jaren, waardoor de ouderen helemaal opleven en aan het dansen slaan, want die vroegere liedjes en muziek zitten in hun geheugen gegrift. Ze dansen en jiven erop los.