vrijdag 2 november 2012

Samenredzaamheid

De overheid trekt zich steeds meer terug en wil niet meer alles regelen en bedisselen voor haar burgers. Het wordt gepresenteerd als een stap voorwaarts, de mens is inmiddels geëmancipeerd genoeg en kan zelf de handen uit de mouwen steken, maar het is vooral ook ingegeven door de financiële crisis die tot bezuinigen noopt. Zelfredzaamheid is het toverwoord. Op zich prima dat mensen meer het heft in eigen hand nemen. Graag zelfs, want inmiddels is de neiging om aan de tiet van de overheid te hangen wel erg groot geworden. Maar dan liever niet onder de noemer zelfredzaamheid. Dat klinkt zo als ieder voor zich, waarin je het vooral zelf moet zien te redden, en ook bijna als een stapje terug. Maar we moeten vooruit en wel op een positieve manier.

Waar het in deze tijd op neerkomt, is volgens mij samenredzaamheid. Samen sta je sterk, samen kun je een boel voor elkaar boksen, of het nu gaat om gezamenlijk zonnepanelen op het dak zetten, een moestuin of natuurtuin bestieren, in de buurt samen met anderen je kinderopvang regelen of een kledingruilbeurs organiseren. Op allerlei vlakken zie je dat mensen hun  krachten, enthousiasme, visie, kennis en ervaringen bundelen en zelf aan de slag gaan. En door het World Wide Web is dat ook nog eens erg gemakkelijk geworden. Je bent zo met elkaar verbonden.

Misschien is internet wel de metafoor voor de weg die we als samenleving en mensheid momenteel gaan. Namelijk om ons op allerlei vlakken te verbinden met anderen en zo de dingen te realiseren die wij belangrijk vinden. Niet ieder op eigen houtje, maar juist samen, omdat je dat sterker, slagvaardiger en vrolijker maakt. Het doet goed om deel te zijn van een gemeenschap, om te ervaren dat je dingen voor elkaar krijgt die voor jou waardevol zijn, die je leven veraangenamen en vergemakkelijken zonder dat je aan honderd en één voorwaarden en eisen moet voldoen. Ook niet voornamelijk gedreven door economische motieven of geldelijk gewin, maar omdat je je eigen leven, buurt, werk en gezondheid wil vormgeven volgens waarden die er voor jou toe doen.

Jongeren doen het al op grote schaal en heel vanzelfsprekend. Zij weten niet beter dan dat je via internet voor veel vragen, initiatieven, ideeën of  problemen binnen no time anderen  kunt mobiliseren.  En juist dat gemakkelijke uitwisselen maakt saamhorigheid en gemeenschapszin mogelijk.  Samen is meer!  Daar ben ik van overtuigd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten